Agenda ALV 2012

Datum: 20 december 2012, aanvang 15.00 uur
Locatie: Filmzaal IDGO

Agenda

1. Welkom & opening
2. Berichten van verhindering en laatste mededelingen
3. Voorstellen van leden en ingekomen stukken
4. Goedkeuring van het verslag van de ALV 2011
5. Financieel verslag
6. Jaarverslag
7. Decharge
8. Pauze
9. Bestuurssamenstelling en verkiezing bestuursleden
10. Activiteiten en plannen voor het komende verenigingsjaar
11. Rondvraag & Sluiting ALV