Categorie: Bestuurskamer

Uit de bestuurskamer

Door de COVID-19 ligt extra druk op het medische zorgsysteem. Defensie is waakzaam en bereid zich voor om voor een eventuele (medische) landelijke ondersteuning paraat te staan. Omdat het reëel is dat de militaire...

Uit de bestuurskamer

Beste collegae verpleegkundigen en verzorgenden binnen Defensie, Via deze weg wil ik jullie graag informeren over de recente ontwikkelingen en onrust die is ontstaan rond de invoering van de wet BIG 2 en gevolgen...

Verslag Consensusdag militair verpleegkundigen

Op woensdag 6 maart 2019 vond de Consensusdag militair verpleegkundigen plaats. De focus lag deze dag op het informeren over de geboekte voortang bij de OPCO’s in relatie tot de ontwikkeling van loopbaanmogelijkheden en...

Militair Verpleegkundigen Concensusdag

‘…het moet anders, het kan anders…’ Commandant van de Defensie Gezondheidszorg Organisatie en Militair Geneeskundig Autoriteit, nodigt militair verpleegkundigen van de verschillende krijgsmachtdelen en hun vertegenwoordiging uit voor de voorlichtings- en consensusbijeenkomst op 06...

Beste wensen

Het bestuur van de beroeps afdeling wens iedereen een gezond en beroeps inhoudelijk 2017 toe