Morele professionaliteit van de AMV in hedendaagse operaties

Deze bachelorscriptie omvat een beschrijvend onderzoek naar de morele professionaliteit van Algemeen Militair Verpleegkundigen (AMV) die recent op uitzending zijn geweest. Morele professionaliteit is een belangrijke voorwaarde die bijdraagt aan het voorkomen van excessen tijdens uitzending en aan de psychologische verwerking van excessen na afloop van een uitzending.

Het doel van het onderzoek is een indicatie te geven van de morele professionaliteit van AMV’ers door met behulp van diepte-interviews casuïstiek over morele vragen en dilemma’s tijdens recente uitzendingen te verzamelen.

Uit zeven interviews met verschillende respondenten konden uiteindelijk twaalf bruikbare morele dilemma’s gefilterd worden. De morele vragen en dilemma’s waar de respondenten tijdens hun uitzendingen tegenaan waren gelopen hadden vaak betrekking op tegenstrijdigheden in medische en militair operationele belangen. Over het algemeen scoorden de geïnterviewden AMV’ers goed op grond van de gestelde criteria voor de beoordeling van de morele professionaliteit van een persoon. Het enige criterium waar over het algemeen door de respondenten geen gehoor aan werd gegeven was de verantwoording aan anderen over de oplossing die zij voor een moreel dilemma hadden bedacht. Volgens de respondenten zou het in de meeste gevallen niet gepast zijn om collega’s te betrekken bij hun morele dilemma’s. Ten eerste vreest men dat dit het moreel aantast en dat collega’s uit hun concentratie gebracht zullen worden, maar op de tweede plaats voelen de respondenten zich als AMV’er verantwoordelijk voor de mentale gesteldheid van hun collega’s en willen ze hen zodoende liever niet betrekken bij moeilijke dilemma’s waar de AMV’er tegenaan loopt.

Opmerkelijk is dat een conclusie van dit onderzoek afwijkt van conclusies uit literatuur over morele dilemma’s die voortvloeien uit tegenstrijdigheden in medische en militaire ethiek. Meestal wordt een tegenstrijdigheid geconstateerd tussen loyaliteit aan de medische ethiek enerzijds, en de loyaliteit van een militair aan organisatie en collega’s anderzijds. Uit dit onderzoek blijkt echter dat loyaliteit aan de organisatie en aan collega’s twee verschillende zaken zijn. Uit de interviews blijkt dat AMV’ers bij morele dilemma’s waar medische en militaire belangen conflicteren, vaak kiezen voor het militaire belang. De reden daarvoor ligt niet in het feit dat ze loyaal willen zijn aan de organisatie, maar omdat ze loyaal willen zijn aan hun collega’s.

Benieuwd geworden naar de gehele scriptie ?, e-mail de schrijfster, ontvang het electronisch en lees het helemaal !!!

Please follow and like us:
error

Dit vind je misschien ook leuk...