V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging Site

Beste wensen

Het bestuur van de beroeps afdeling wens iedereen een gezond en beroeps inhoudelijk 2017 toe

5 apps die iedere verpleegkundige moet hebben

Uit een onderzoek van nursing.nl is gebleken dat de mobiele apps steeds populairder worden op de werkvloer in de gezondheidszorg. De mobiele vriend verschaft enorm veel informatie voor verpleegkundigen in Nederland én in het...

Vooraankondiging AMV protocollen

– VOORAANKONDIGING – Medio het eerste kwartaal van 2017 publiceert het DGOTC het “Handboek, Medische protocollen voor de Algemeen Militair Verpleegkundige (pre-hospitaal optreden), MHC 8-571” op het publicatieportaal. Deze uitgave vervangt de Klinische richtlijnen...

Dag van de Verpleging 2017

ZET ALVAST IN JE AGENDA !!! Op donderdag 11 mei 2017 zijn wij weer voornemens om een symposium te organiseren in het kader van de Dag van de Verpleging. Het thema dit jaar: Back...

Kennissharing uitzendervaringen DGOTC

In het kader van kennissharing wil Hoofd Kenniscentrum DGOTC jullie uitnodigen voor de vijfde presentatiemiddag operationele gezondheidszorg. Ook dit keer is gekozen voor een aantal sprekers die jullie op de hoogte zullen brengen van...