V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging Site

NGMT editie september 2017 online

Het Nederlands Militair Geneeskundige tijdschrift versie september 2017 staat online voor jullie om te lezen. Download het NMGT en veel leesplezier gewenst

Thema-avond Trauma onder druk

Op donderdag 5 oktober 2017 organiseert SpoedZorgNet in samenwerking met de afdeling Hyperbare Geneeskunde van het AMC (namens de NVvHG) de thema-avond ‘Trauma onder druk’. Tijdens deze avond zullen twee onderwerpen centraal staan waarbij...

Save the date: DGO symposium 01-11-2017

Beste collega, Op woensdag 1 november aanstaande organiseert de Defensie Gezondheidszorg Organisatie een symposium voor iedereen werkzaam binnen de militaire gezondheidszorg, met als onderwerp: Duurzaam Gezond Inzetbaar. Zin en onzin. Het programma bestaat uit...

NGMT editie juli 2017 online

Het Nederlands Militair Geneeskundige tijdschrift versie Juli 2017 staat online voor jullie om te lezen. Download het NMGTen veel leesplezier gewenst Omdat de redactie van het NMGT geen adresgegevens meer krijgt vanuit Peoplesoft krijgen...

Kwaliteit van zorg

Hoe als verpleegkundige te handelen bij uitschrijving uit het kwaliteitsregister Op de intranetsite van de Adviesraad Verpleegkunde en Verzorging is de procedure ‘ hoe te handelen bij uitschrijving uit het kwaliteitsregister’ beschreven onder de...