V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging Site

Handreiking Sociale Media V&VN

Veel van ons zijn actief om sociale media zoals Facebook, twitter of Linked-In. Steeds meer worden ook hier werkgerelateerde zaken opgezet, reden voor de V&VN om een handreiking hierover te schrijven en te publiceren.

Lees verder …

Verbeterde ” Medische zakkaartjes”-app beschikbaar

Sinds kort is er een verbeterde “betaalde” Medische zakkaart-app beschikbaar voor je smartphone of tablet.

In deze versie o.a. extra zakkaartjes anatomie Latijn/Nederlands, brandwonden, fracturen & spoedeisende geneeskunde, de app (voor IOS) is hier te downloaden.

Oprichting staf DGO uitgesteld

Het voorlopig voorstel voor de samenstelling van de staf van de Defensie Gezondheidzorg Organisatie laat nog even op zich wachten. Er is meer tijd nodig om de uitwerking waarop “governance” (toezicht op het besturen van de organisatie, de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid) uit te werken.

Ondanks de tijdsdruk wordt er dus niet ingegeven op kwaliteit, iets waar wij als afdeling natuurlijk helemaal achter staan.

PE-online

Vanaf juni van dit jaar zal er binnen de V&VN begonnen worden met het vervangen van het Kwaliteitsregister V&V door PE-Online (Permanente Educatie). Hier zal een andere indeling gekozen worden op basis van CanMeds rollen, zoals nu ook toegepast in de nieuwe beroepsprofielen.

Het systeem PE-Online wordt gebruikt door meerdere zorgprofessionals, waaronde artsen en tandartsen, lees verder …

Airway management door de AMV

In aanwijzing DMG/R13 omschrijft onze HMA het airway management binnen het militaire gezondheidszorgsysteem. Zeker omdat het voor de AMV geen dagelijks werk is, is het goed dat nu omschreven staat welke specifieke vaardigheden de AMV moet hebben.

Buiten de basale vaardigheden staat nu ook de nasofaryngeale intubatie en het larynxmasker omschreven. De AMV hoeft endotracheale intubering niet (meer) te beheersen