V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging Site

Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift

De volgende (digitale) editie van het NMGT is gepubliceerd. In deze editie o.a. de verslagen van het minisymposium “Militaire gezondheidzorg: toen nu en dan ” welke gehouden is bij het afscheid van Bgen van der Meer.

Met o.a. de visie van Bgen de Graaf op “militaire gezondheidzorg 3.0”, “Civiel genormeerd” door Kol. Hakkenes en een spraakmakend artikel van Kol. Blom over overweging bij verpaarsing.

Download en lees de NMGT versie 66-2 (DEF)

Traumanet AMC

Na aanleiding van een bezochte thema avond van Traumanet AMC over brandwonden hebben wij contact gehad met deze organisatie.

TraumaNet AMC is een netwerkorganisatie van betrokkenen bij acute zorg die samenwerking stimuleert en zorgt voor heldere afspraken. Hierdoor worden ongeval slachtoffers op een goede manier opgevangen, ook tijdens rampen en crises.

Zij hebben aangegeven dat wij, als militaire collega’s van harte welkom zijn op deze geaccrediteerde nascholingen. Zodra de volgende avond bekend is zullen wij deze via de website bekend stellen.

Jaargesprek met de IMG (2013)

Op 26 februari jongstleden heeft een afvaardiging van het bestuur het jaargesprek gehad met de Inspecteur Militaire Gezondheidszorg Kolonel-arts Polak. In dit jaarlijkse gesprek bespreken wij de activiteiten van de beroepsgroep en nemen wij de zaken door die ons beroepsinhoudelijk bezig houden.

Lees het verslag van dit gesprek

De besproken punten zullen ook de basis vormen met het gesprek wat wij binnenkort hebben met de DGO (io) Bgen de Graaf

Dag van de Verpleging 2013

Op 16 mei organiseren wij het 10de symposium in het kader van de Dag van de Verpleging Defensie 2013. Het thema van dit jaar is “Een nieuwe horizon, humanitaire hulpverlening door de AMV in Afrika”.

We hebben zeer gerenommeerde sprekers gevonden om dit een zeer beroepsinhoudelijke dag te maken.

Bekijk het programma en schrijf je snel in zo’n 210 collega’s hebben dit inmiddels gedaan !!!

Accreditatie door het kwaliteisregister V&V is verleend, dus zorg dat je erbij bent en pak deze punten mee !!!

10 jaar beroepsvereniging

10 jaar geleden hebben de militair verpleegkundigen en verzorgenden in hoofden bij elkaar gestoken en uniek voor die tijd een paarse beroepsvereniging opgericht.

Op dit feit te vieren organiseren wij de dag voor de Dag van de verpleging 2013 een jubileum diner, zorg dat je er bij bent !!!

Lees verder …