V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging Site

Evaluatie Dag van de Verpleging 2012

79% van de deelnemers aan de Dag van de Verpleging 2012 hebben de evaluatie ingevuld. U gaf de organisatie een 6.8 dit jaar. U was het meeste tevreden over de presentatie ” Toekomstvisie AMV” (74% positief) en 95% geeft aan volgend jaar weer te komen.

U heeft zeer veel punten aangegeven ter verbetering, deze zal de organisatie met de DGO gaan bespreken en zeker meenemen voor volgend jaar.

Locatie DGO gezondheidscentra bekend

In de brief tweede fase beleggingsplan vastgoed die Minister Hillen naar de 2de kamer heeft gestuurd staat dat er 21 locaties van gezondheidcentra zullen vervallen. Er zullen er 20 overblijven verdeeld over het gehele land.

Bekijk de lijst van de centra die blijven en die zullen vervallen.

Juli editie NMGT online

De Juli editie van het Nederlands Militair Geneeskundige tijdschrift staat online. Met in dit nummer o.a. “The Medical Peace work project”, Eerste ervaring van het specialistenteam in Kunduz en een verslag van het ICMM congres.

Lees verder …

Aftredend V&VN-voorzitter Kaljouw geridderd

Vanwege haar grote verdienste voor de verpleging en verzorging ontving Marian Kaljouw bij haar afscheid als voorzitter van V&VN een Koninklijke Onderscheiding. Minister Schippers van VWS spelde haar de versierselen van Ridder in de Orde van Oranje Nassau op. Marian Kaljouw was zeven jaar voorzitter van de landelijke beroepsvereniging.

De nieuwe V&VN-voorzitter per 1 juli 2012 is Henk Bakker.

Invulling geven aan je professionaliteit

Om goede zorg aan de zorgvrager te geven, is het nodig dat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten de ruimte en het vertrouwen krijgen om hun eigen verantwoordelijkheid te dragen. Om op basis van eigen kennis en ervaring met oplossingen te komen voor problemen in de zorg. Daarvoor is het nodig dat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten laten zien dat zij dat vertrouwen ook waard zijn; dat zij laten zien dat zij professioneel zijn. V&VN heeft daarvoor de handreiking Individuele professionaliteit ontwikkeld.

Lees verder …

Smart military medicine

De militair medische slagkracht kan worden vergroot door meer internationale samenwerking: smart military medicine. Die oproep deed Commandant der Strijdkrachten generaal Peter van Uhm vandaag aan het slot van het tweede pan-Europese congres van het Internationaal Comité voor militaire geneeskunde.

Lees verder …