V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging Site

Invulling geven aan je professionaliteit

Om goede zorg aan de zorgvrager te geven, is het nodig dat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten de ruimte en het vertrouwen krijgen om hun eigen verantwoordelijkheid te dragen. Om op basis van eigen kennis en ervaring met oplossingen te komen voor problemen in de zorg. Daarvoor is het nodig dat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten laten zien dat zij dat vertrouwen ook waard zijn; dat zij laten zien dat zij professioneel zijn. V&VN heeft daarvoor de handreiking Individuele professionaliteit ontwikkeld.

Lees verder …

Smart military medicine

De militair medische slagkracht kan worden vergroot door meer internationale samenwerking: smart military medicine. Die oproep deed Commandant der Strijdkrachten generaal Peter van Uhm vandaag aan het slot van het tweede pan-Europese congres van het Internationaal Comité voor militaire geneeskunde.

Lees verder …

Jaarverslag IMG 2011

Op 16 mei jongsleden heeft de IMG zijn jaarverslag 2011 op het intranet gepubliceerd, hierin omschrijft de IMG een onderzoek naar aanleiding van een melding over de de bekwaamheid van de AMV in de role 2. Het gaat daarbij onder andere om: ervaren onbekwaamheid, trainingsproblemen, het niet beschikbaar zijn van juiste materialen en onvoldoende protocollering.

het bestuur van de afdeling erkent deze problemen en zal deze nogmaals bespreekbaar maken bij de DMG.

Lees hier de tekst van de desbetreffende paragraaf of download het gehele verslag

Handreiking Sociale Media V&VN

Veel van ons zijn actief om sociale media zoals Facebook, twitter of Linked-In. Steeds meer worden ook hier werkgerelateerde zaken opgezet, reden voor de V&VN om een handreiking hierover te schrijven en te publiceren.

Lees verder …