V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging Site

Morele professionaliteit van de AMV in hedendaagse operaties

Cadet-vaandrig C.M.C. Meerbach heeft voor haar bachelorscriptie aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Koninklijke Militaire Academie de morele professionaliteit van Algemeen Militair Verpleegkundigen in hedendaagse operaties onderzocht.
Deze bachelorscriptie omvat een beschrijvend onderzoek naar de morele professionaliteit van Algemeen Militair Verpleegkundigen (AMV) die recent op uitzending zijn geweest. Morele professionaliteit is een belangrijke voorwaarde die bijdraagt aan het voorkomen van excessen tijdens uitzending en aan de psychologische verwerking van excessen na afloop van een uitzending. Het doel van het onderzoek is een indicatie te geven van de morele professionaliteit van AMV’ers door met behulp van diepte-interviews casuïstiek over morele vragen en dilemma’s tijdens recente uitzendingen te verzamelen