V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging Site

DMG/051 is van kracht

Na een zeer langdurige procedure, welke enige jaren in beslag heeft genomen is er dan nu toch goed nieuws voor de kwaliteit van de AMV. De Directeur Militaire Gezondheidzorg B.Gen vd Meer heeft zeer recentelijk de beleidsaanwijzing DMG/051 uitgebracht “(her)registratie en deskundigeheidsonderhoud Algemeen Militair Verpleegkundige (AMV).

In de laatste 2 jaar is het bestuur van de afdeling , in samenwerking met de DMG, zeer nauw betrokken geweest met de totstandkoming van deze aanwijzing.

Hiermee is een belangrijke kwaliteitsslag gemaakt voor onze leden. Deze aanwijzing omschrijft immers de eisen waaraan we moeten gaan voldoen op kwaliteitsgebied en geven daarmee ook de gelegenheid tot het volgen van bij- en nascholing en verdere deskundigeheidsbevorderende activiteiten.

Op de volgende pagina wordt in het kort uitgelegd, aan de hand van quote’s vanuit de aanwijzing, wat het allemaal gaat inhouden.

Trainers opgeleid in het kwaliteitsregister

Om iedereen hulp aan te bieden bij het invullen en bijhouden van het kwaliteitsregister V&V heeft de afdeling i.s.m. de V&VN volgens ” Train de trainer” sessie bij elke OPCO en de CDC collega’s opgeleid in het begeleiden van nieuwe leden binnen het KR.

Er is dus nu bij elke plaatsing binnen de Defensie waar verpleegkundige werkzaam zijn mensen die je kunnen helpen.

Binnenkort zullen we een lijst publiceren waar en bij wie jij hulp kan vragen !! Wordt dus vervolgd …

Nieuwe overeenkomst tussen Defensie en V&VN

Tijdens de laatste Dag van de Verpleging in Amsterdam konden wij met trots melden dat er een collectieve overeenkomst gesloten was tussen de Defensie en de V&VN betreffende het lidmaatschap V&VN en de inschrijving in het Kwaliteitsregister V&V.

Zeer recent heeft het Ministerie van Defensie de vervolg overeenkomst getekend ingaand op 1 – 1 -2011 (aansluitend op de vorige overeenkomst), Lidmaatschap V&VN + Kwaliteitsregister V&V, voor 600 personen voor onbepaalde tijd!

Iedereen is dus nu welkom om zich in te schrijven !!!

Dispensatieregeling KR V&V verruimd

Voor die verpleegkundige binnen Defensie die niet in het bezit zijn van een diploma ” Algemeen Militair Verpleegkundige” maar wel voldoen aan de registratie eisen van het kwaliteitsregister V&V is er goed nieuws.

Ondanks is er besloten dat de inschrijving voor deze doelgroep is verruimd naar 1 september 2011, schrijf je dus NU in en wordt een collega waarbij kwaliteit voorop staat. !!!

Voor jullie gezien …

Nu na 4 jaar het role 2 ziekenhuis in Tarin Kowt is overgedragen aan de Amerikanen heeft de Audio Visuele Dienst Defensie een video impressie gemaakt van dit veldhospitaal in Uruzgan.

De video geeft een goed beeld van het gehele systeem in het ziekenhuis. Van de verpleegafdeling tot de SEH en nog veel meer …

Neem zelf een kijkje …

Bijna 35 jaar en AMV, wat nu ?

De defensie organisatie heeft nog niet nagedacht over het feit dat AMV’ers die hun 35ste levensjaar naderen graag willen blijven bij deze baas (gebruik van FPS) en iets willen doen met hun “verpleegkundige” vakgebied.

Het bestuur heeft de volgende poll gemaakt en wil graag jullie mening weten, deze resultaten zullen worden meegenomen in onze gesprekken met de DMG.