Publicatie handboek Medische Protocollen voor de AMV (pre-hospitaal optreden)

Publicatie
In week 36 2018 publiceert het DGOTC HB MHC 8-571 versie 2.0 op het publicatieportaal het “Handboek Medische Protocollen voor de Algemeen Militair Verpleegkundige (pre-hospitaal optreden)”.
Deze uitgave vervangt versie 1.0 van “Handboek Medische Protocollen voor de Algemeen Militair Verpleegkundige (pre-hospitaal optreden)”.
Het handboek is vastgesteld door Commandant Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum, als kennisautoriteit voor C-DGO.

Doel van dit zakboek is:
Naast de bestaande kennis en vaardigheden houvast/steun te geven tijdens pre-hospitaal optreden door de militair verpleegkundige;

Optimale, kwalitatieve zorg aan slachtoffers/patiënten te leveren;

Het vereiste bekwaamheidsniveau voor het uitvoeren van (medisch) verpleegkundig handelen af te leiden;

I.c.m. de handelingsschema’s, het toetsen van (medisch) verpleegkundig handelen doelmatig en doelgericht te laten plaatsvinden;

De basis te vormen voor het beroepsgericht opleiden en taakgericht trainen (BGO&TT).

In het handboek zijn geen protocollen opgenomen die niet strikt medisch inhoudelijk zijn, of waarvan reeds overige documenten bestaan, zoals IK’s of handelingsschema’s.

Te vinden:
Op het Intranetnet portaal, -publicaties, -officiële defensie brede publicaties met het nummer:
HB MHC 8-571

Of op de samenwerkingsruimte (SWR) van de afdeling MVA DGOTC:
http://dwrd.mindef.nl/sites/SWR001220/SitePages/startpagina.aspx

Lid worden van deze SWR: Stuur een e-mail naar DGOTC.MVA@mindef.nl met het verzoek om lid te worden van de SWR DGOTC MVA HB Medische protocollen voor de AMV.
U ontvangt een bevestiging waarna u direct gebruik kunt maken van de vraag- en verbetervoorstel-tegel.
In de SWR (in ontwikkeling) vindt u:
– De laatste versie van het handboek
– De verantwoording (is middels hyperlinks gekoppeld aan de protocollen)
– Optie voor vraag- en verbetervoorstellen
– Bronnen (moet nog invulling krijgen)
– Processen (moet nog invulling krijgen)

Totstandkoming:
Dit protocollenboek voor de AMV is zowel geënt op vigerende protocollen en richtlijnen in de civiele gezondheidszorg als op operationeel geneeskundige (militair medische) protocollen van met name de Amerikanen (Tactical Combat Casualty Care/TCCC) en van origine ook van de Britten (BATLS UK/Clinical Guidelines for Operations). Doordat de TCCC protocollen en richtlijnen zeer frequent geüpdatet worden aan de hand van ervaringen uit operationele inzet, zijn ze van grote waarde voor dit protocollenboek. Met de nota ‘Gebruik TCCC-richtlijnen voor operationele prehospitale medische protocollen’ 2016077725, heeft de Medische Autoriteit Defensie en commandant Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) in formele zin ingestemd om voor de Nederlandse Militaire Medische protocollen gebruik te maken van de voortschrijdende inzichten vanuit zowel de BATLS UK als de Amerikaanse TCCC-protocollen en richtlijnen.

Als schriftelijke bronnen maken we voornamelijk gebruik van protocollen en richtlijnen uit de TCCC en indien relevant van overige militair medische protocollen (BATLS UK e.a.). Verdere schriftelijke bronnen zijn het Blast Surveillance Protocol (MACE NLD) en de AMedP-7.1 Medical Management of CBRN-Casualties (door de NATO geadviseerd om als bron te consulteren). Complementair wordt als bron ook gebruik gemaakt van het Landelijke Protocollenboek Ambulancedienst (LPA) en overige relevante medische protocollen uit de civiele spoedeisende gezondheidszorg.

Protocollen van het Adviesberaad Spoedeisende Geneeskunde (ASG) zijn geldend voor dit protocollenboek. Elk protocol in dit protocollenboek heeft een intellectueel eigenaar: dat is een inhoudsdeskundige en/of expert en/of medisch specialist op het betreffende onderwerp c.q. expertisegebied. De intellectueel eigenaar garandeert de juistheid en actualiteit van het protocol en heeft hierover laagdrempelig contact met de beheerders van dit protocollenboek (sectie Medische & Verpleegkundige Aangelegenheden/MVA van het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum/DGOTC).

Tenslotte is ook de feedback vanuit de gebruiker van het protocollenboek (de AMV) belangrijk bij het actueel en toepasbaar houden van de protocollen.

De uitwerking van de protocollen verantwoording is in ontwikkeling. Deze kunt u vinden op de SWR van de afdeling MVA DGOTC. Helaas was het technisch niet mogelijk om de protocollen direct te linken naar de verantwoording.
De verantwoording bestaat in principe uit drie onderdelen, volgordelijk;
Achtergrond;
Bronnen;
Intellectueel eigenaar.

Voorstellen tot wijziging/aanvulling
Een vraag- of verbetervoorstel kunt u indienen op de samenwerkingsruimte (SWR) DGOTC MVA HB Medische protocollen voor de AMV
U dient voor het indienen van een vraag of verbetervoorstel lid te zijn van de SWR.

Kunt u geen vraag- of verbetervoorstel via de SWR indienen, maak dan gebruik het volgende emailadres: DGOTC.MVA@mindef.nl

Vermeld in uw mail onderstaande punten;
• Protocolkleur/nummer/cijfer
• Commentaar/reden/achtergrond
• Aanbeveling/tekstvoorstel

Wijze van distributie:
Deze uitgave wordt alleen voor de leerlingen en instructeurs werkzaam op het DGOTC in hard copy uitgereikt. Vanaf oktober 2018 zal de AMV volgens deze publicatie worden opgeleid.

Voor het “zittend” bestand staat de digitale versie van het handboek vanaf week 36 2018 op het publicatieportaal intranet. Deze digitale versie kan in eerste instantie als PDF op een mobiel worden gedownload. Dit vraagt wel enige opslagruimte.
Dat is gelijk èèn van de redenen waarom er een protocollenapp in ontwikkeling is (realisatie Q1 2019, project MVA DGOTC).
Voor de app zal de huidige versie, die in powerpoint opgesteld is, omgezet moeten worden naar Visio. Visio zorgt ervoor dat de lay out na de omzetting is zoals u van de LPA van de Ambulancezorg Nederland kent.
Omdat de lay out zo drastisch wordt veranderd willen we adviseren het protocollenhandboek pas te bestellen als de nieuwe opzet is gepubliceerd. De planning is dat we begin 2019 het “nieuw format” publiceren. Het handboek krijgt een SAP nummer waarmee eenheden het kunnen bestellen.

Het handboek heeft en behoud een ringband die open kan waardoor er op een later moment pagina’s vervangen kunnen worden. Als er pagina’s vervangen moeten worden zal het DGOTC daarvoor een drukopdracht geven en zorgdragen voor verspreiding.

Wanneer er belangrijke wijzingen plaatsvinden dan zal dit landelijk bekend gesteld worden via de nieuwsbrief van het DGOTC, DGO, de V&VN en de site van de verpleegkundige raad.

Roadshow
Er zal een roadshow door het land gaan om het protocollenboek toe te lichten en is er ruimte voor vragen en onduidelijkheden en ook zeker voor het inbrengen van ideeën.
Op de volgende onderdelen zal een presentatie worden verzorgd;

– 24 september, 13.00 uur leslokaal op de ziekenboeg 1e verdieping. CZSK Doorn, Van Braam Houckgeestkazerne

– 2 oktober CLSK locatie… DHC Gilze Rijen

– 7-14 okt CZSK Aruba/Curacao

– 30 oktober, 13.00 uur multifunctionele ruimte op de Centrale ziekenboeg, Nieuwe haven Den Helder. CZSK

– 14 november, 10 – 12.30 Oranjekazerne, “Cosy Corner” CLAS 11 Gnkcie Schaarsbergen

– 1 oktober, 10.00-12.30 Brabantzaal’ KEK-complex (gebouw 150) RvS-kazerne. CLAS 13 Gnkcie Oirschot

– …….. CLAS 43 Gnkcie Havelte (volgt)

– 27 november, 10.00-12.30 filmzaal gebouw 78. CLAS 400 Gnkbat Ermelo

Wanneer de planning compleet is zal die in tijd en ruimte in de DGO nieuwsbrief en de V&VN site bekend worden gesteld.

Werkt u niet op een van de bovengenoemde onderdelen maar wilt u wel aansluiten neem dan contact op met stafverpleegkundige Anneke Mulder am.mulder@mindef.nl DGOTC
Met de opgave zal ruimte en catering worden afgestemd.

We hopen dat het handboek goed ontvangen wordt en u te zien tijdens de roadshow.

Afdeling Medisch Verpleegkundige Aangelegenheden (MVA)
DGOTC

Please follow and like us:

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *