Regelgeving praktische tewerkstelling Algemeen Militair Verpleegkundigen

Naast het voldoen aan civiele (her)registratie eisen moet militair medisch personeel aanvullend voldoen aan door de Militair Geneeskundige Autoriteit (MGA) gestelde militaire eisen m.b.t. opleiding, training en bekwaamheid. Voor de Algemeen militair verpleegkundigen (AMV) zijn deze eisen vastgelegd in de DMG/051 ‘(Her)registratie en deskundigheidsonderhoud Algemeen Militair Verpleegkundige. Momenteel wordt deze regelgeving geactualiseerd en omgezet naar een Instructie-MGA. Waar aan de orde worden tussentijds addenda aan de DMG/051 toegevoegd. Vooruitlopend op het uitwerken en vaststellen van de eisen m.b.t. Praktische Tewerkstelling (PTW) is in een nota (LET OP: INTRAnet link) vastgelegd in welke mate uitzendingen en NONEX inzet tijdens oefeningen meetellen voor BIG-herregistratie en de nu al geldende PTW-eisen. Met onmiddellijke ingang gelden naast de al beschreven eisen in de DMG/051 de volgende regels m.b.t. uitzending en PTW voor alle AMV’n werkzaam binnen defensie:

– Een uitzending, NONEX inzet tijdens oefening en inzet aan boord van schepen tellen 40 uur/week mee als BIG werkervaringseis. Hiermee wordt niet per definitie de bekwaamheid onderhouden. Tot de nadere uitwerking van de PTW-eisen is afgerond tellen deze uren voor 10 uur per week mee als PTW-uren.

– Iedere AMV moet jaarlijks minimaal 416 uur besteden aan PTW (op basis van de huidige werkervaringseis in de DMG/051) waarbij de werkzaamheden gericht moeten zijn op het behouden van verpleegkundige bekwaamheid voor de eigen functie.

Please follow and like us:

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *