Uit de bestuurskamer (oktober 2010)

Beste Collega’s,

Op donderdag 30 september en vrijdag 01 oktober heb ik samen met de bestuursleden Arjan Kieboom en Marcel van Diessen deelgenomen aan de verenigingsconferentie van V&VN. Dit keer was hotel Dennenhoeve in Nunspeet de locatie waar een en ander plaats vond. Hoewel het hotel een wat gemoedelijke “Anton Pieck”uitstraling had, hadden de onderwerpen waarover gesproken werd dat zeker niet. De titel van de verenigingsconferentie was dit jaar: “het heft in eigen handen nemen”. De rol van V&VN als overkoepelende organisatie wordt steeds belangrijker en daarmee klinkt de stem van de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep ook steeds luider. In een van de workshops is daarom getracht om gezamenlijk te bepalen hoe de buitenwereld V&VN ziet, maar ook hoe wij als afdelingen intern tegen onze organisatie aankijken.

Net als V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging worstelen veel afdelingen met hun positie in de diverse krachtenvelden. Hoe positioneer je jezelf? Het antwoord op deze vraag is natuurlijk afhankelijk van veel factoren. Daar waar veel afdelingen te maken hebben met tientallen directies van ziekenhuizen of instellingen, hebben wij eigenlijk alleen te maken met de DMG. Daar waar sommige afdelingen bepalend zijn voor de inhoud van het beroep, zijn wij afhankelijk van de ontwikkelingen op het IDGO waar het beroep van de AMV vorm gegeven wordt. Daar waar sommige afdelingen directe gesprekspartner zijn met zorgverzekeraars en artsen, is dat in onze situatie niet zo.

Zijn we daardoor machteloos? Nee zeker niet, juist door onze unieke positie hebben we invloed. De ene keer is die invloed duidelijk en meetbaar, de andere keer is die wat minder zichtbaar.
Het is daarom iedere keer weer plezierig om met voorzitters en bestuursleden van andere afdelingen te praten en te leren van elkaar. Zo hebben onze collega’s van de justitieel verpleegkundigen een jaar voor ons het traject kwaliteitsregister ingezet. Ze hebben daarbij een aantal problemen ondervonden die wij nu kunnen aanpakken voordat we er mee te maken krijgen. Een van hun problemen is het feit dat collega’s zich wel inschrijven in het kwaliteitsregister, maar dat ze geen lid worden van de afdeling. De positie van de afdeling als gesprekspartner komt daarmee onder druk te staan. Ik heb op dit moment nog geen cijfers ten aanzien van het aantal inschrijvingen in het KR maar ik hoop dat jullie en alle andere collega’s de moeite blijven nemen of zullen nemen om lid te blijven of te worden. Het bedrag van € 10,- per jaar kan het probleem niet zijn.

Al met al waren het twee leuke en leerzame dagen waarbij we als bestuur ook weer een paar goede ideeën hebben opgedaan die we de komende maanden in de praktijk toe kunnen passen.

Namens het bestuur van V&VN Militaire Verpleegkunde & Verzorging

Rob Hoogervorst
voorzitter