Van de voorzitter

Voorzitter

2013 is een druk operationeel jaar geweest voor Defensie. Er werd van ons veel gevraagd, buiten de reorganisatie, of juist die regieorganisaties die nog op zich laten wachten werd gevraagd om de kwaliteit te leveren waar wij voor staan. Het is geen gemakkelijk jaar geweest maar wij hebben het gehaald.

Mede door de drukte is ook het bestuur druk geweest en heeft u op de voorgrond weinig van ons gehoord, dit gaan we in 2014 meer dan goed maken. Er liggen dossiers te wachten die er toe doen. De meeste van u zijn inmiddels geregistreerd om de komende 5 jaar als verpleegkundige te mogen werken, maar voor vele van u zal ook de herregistratie in het kwaliteitsregister voor de deur staan dit jaar. De aanwijzing waarin dit omschreven staat is aan herziening toe en dit zal zeker onze aandacht krijgen.

Onderdelen binnen de geneeskundige dienst moeten straks zaken gaan regelen zoals bewaken van kwaliteit, het maken van protocollen waardoor wij ons werk beter kunnen doen. Stage plaatsen dienen zinvol te zijn en iets bijdrage aan de kwaliteit. Veel van deze zaken zijn door de vertraging van de vorming van deze onderdelen op de lange baan geschoven, maar wij als beroepsvereniging moeten blijven waken dat van uitstel geen afstel komt.

Dit jaar willen wij jullie als leden meer gaan betrekken bij besluitvorming, immers jullie zijn de collega’s die wij vertegenwoordigen bij onze beleidsmakers. Er zal via de website meer input gevraagd worden om zo jullie mening echt te kunnen vertegenwoordigen.

Zeer binnenkort zitten wij weer aan tafel van de DGO en de IMG. Met hun zullen de resultaat van 2013 bespreken en vooruit kijken naar de toekomst. De algemeen militaire verpleegkundige is de spil binnen onze organisatie en wij moeten continu werken aan waar we mee bezig zijn.

Ik hoop samen met jullie dat 2014 een mooi, maar voor vooral een beroepsinhoudelijk jaar mag worden en ik kijk er naar uit om jullie allemaal te mogen verwelkomen op de dag van de verpleging Defensie op 15 mei aanstaande in Ermelo.

Tot binnenkort,

Rick Ravensburg
Voorzitter V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging