Voortgang Protocolenhandboek AMV

Het protocollenhandboek is een feit. De roadshow heeft ons veel goede feedback, ideeën en verbeterpunten opgeleverd waarvoor wij u allen graag bedanken.
Hoe nu verder?

1. We gaan alle hoge prioriteiten dit najaar herzien. Dit zijn inhoudelijke verbeteringen van de protocollen. Een overzicht van deze punten zal zsm bekend worden gesteld.

2. In het tweede kwartaal 2018 zal de eerste “jaarlijkse herziening” plaatsvinden.

3. Er is een samenwerkingsruimte (SWR) in ontwikkeling zoals u ook van de handelingsschema’s kent. http://dwrd.mindef.nl/sites/SWR001155/SitePages/startpagina.aspx (Defensie INTRAnet link)
Mogelijk voegen we in de toekomst het HB en de handelingsschema’s samen in één SWR. Zodra deze site “te volgen” is zal dat bekend worden gesteld (streven is Q4 2017).
Zoals verteld tijdens de roadshow zijn we voornemens in de SWR het protocollen HB, verantwoording (bronnen/literatuur), overzicht van relevante processen en een mogelijkheid voor het indienen van een wijzigingsvoorstel te plaatsen.

4. Niet alle verbeterpunten gaan over de inhoud van het HB maar b.v. over randvoorwaardelijkheid, regelgeving, toekomstige ontwikkelingen etc. Deze verbeterpunten verwerken we ook op de SWR zodat iedereen mee kan lezen.

5. Het HB heeft inmiddels een SAP nummer. Wanneer er een herziening komt krijgt dat een nieuw SAP nummer (alleen de pagina’s die veranderd zijn). De herziening van dit jaar zal als pilot dienen om te zien of eht procesmatig goed verloopt. De insteek is dat onderdelen zelf bestellen en het DGOTC ertussen uit gaat. Aangezien er nog veel hick ups zijn rondom SAP blijven we het proces monitoren en bijsturen i.sm. u als klant. Zodra u kunt bestellen zullen we het bestelproces bekend stellen.

6. De ontwikkeling van de app gaat voorspoedig. Het HB is als ongerubriceerd verklaard. We gaan nu over naar de concrete uitwerking.

7. De intentie is een protocollenhandboek te realiseren wat volledig ondersteunt aan de operationele inzet 0 t/m Role 1 van de AMV binnen alle OPCO’s. Daarvoor gaan we actief in gesprek met de verschillende OPCO’s.

8. Vanuit de MVA zijn we voornemens een interne protocollencommissie in te stellen die verantwoordelijk is voor kwaliteitswaarborging van protocollen.

9. Alle protocollen worden gekoppeld aan één of meerdere subject matter experts (materiedeskundigen).

Mocht u concrete vragen hebben dan kunt u die stellen via de MVA mailbox %DGOTC MVA, CDC/DGO/DGOTC/MVA DGOTC.MVA(at)mindef.nl.

Met vriendelijke groet,

Medisch Verpleegkundige Aangelegenheden (MVA)
DGOTC

Please follow and like us:

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *