Werving/ behoud Algemeen Militair Verpleegkundige (AMV)

De afgelopen jaren is bij diverse bijeenkomsten en overlegfora het tekort aan AMV aan de orde geweest. Er heeft inventarisatie plaatsgevonden van de mogelijke oorzaken van de tekorten, gerelateerd aan instroom, doorstroom en uitstroom (IDU). Ook is een inventarisatie gedaan van de tot nu toe (voor)genomen maatregelen en ontwikkelingen binnen OPCO’s en DGO-bedrijven en het nieuwe operationele normenkader. Er is een veelheid aan aandachtsgebieden geïdentificeerd, in grote lijnen in te delen in MGZ-brede loopbaanpatronen voor verpleegkundigen binnen defensie (met gerelateerde opleiding-, PTW- en bekwaamheidseisen), aansluiting met civiele opleidingen en registratieniveau ’s en maatregelen op personeels-gebied.

Op 6 maart 2019 wordt een debatbijeenkomst georganiseerd met als thema de loopbaanpatronen voor de (algemeen) militair verpleegkundige en een update van toepassing van P-maatregelen. Bij deze bijeenkomst worden relevantie betrokkenen of vertegenwoordigers daarvan, onder andere de militaire Adviesraad Verpleegkundigen en Verzorgenden (AVV), de Vereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), DGO-bedrijven en de OPCO’s geïnformeerd over de stand van zaken van genoemde ontwikkelingen en de voorgenomen (beleids)maatregelen van de C-DGO in zijn rol als Medisch Autoriteit Defensie (MAD).

Doel van deze bijeenkomst is maximaal consensus te bereiken over het te volgen beleid en het identificeren van verder uit te werken deeltrajecten.

U wordt onder andere via de DGO nieuwsbrief en de V&VN op de hoogte gehouden van deze ontwikkelingen.

Disclaimer: Dit bericht is in samenwerking met DGO tot stand gekomen.

Please follow and like us:

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *