Categorie: ledenraad V&VN

Aftredend V&VN-voorzitter Kaljouw geridderd

Vanwege haar grote verdienste voor de verpleging en verzorging ontving Marian Kaljouw bij haar afscheid als voorzitter van V&VN een Koninklijke Onderscheiding. Minister Schippers van VWS spelde haar de versierselen van Ridder in de Orde van Oranje Nassau op. Marian Kaljouw was zeven jaar voorzitter van de landelijke beroepsvereniging.

De nieuwe V&VN-voorzitter per 1 juli 2012 is Henk Bakker.

Ledenraad V&VN

Leden oefenen binnen de V&VN invloed uit via de Ledenraad. Ook houden zij via de Ledenraad in de gaten of hun vereniging goed wordt bestuurd. Om de rol, taken en bevoegdheden van de Ledenraad toe te lichten, kijken we ook kort naar welke bestuurlijke activiteiten plaatsvinden binnen de gehele vereniging. Lees hier meer over op de website van de V&VN

Oud-bestuurslid en collega Hans van der Ven is de vertegenwoordiger namens onze afdeling, lees hier zijn verslag van de laatste vergadering.