Categorie: Richtlijnen

Tactical Combat Casualty Care Guidelines

De specifieke kenmerken van de slachtoffer zorg in een gevechtsituatie is afhankelijk van de tactische situatie , de verwondingen van het slachtoffer , de kennis en vaardigheden van de first responder , en de...

Klinische richtlijnen AMV online !!!

Het zakboekje “Klinische richtlijnen voor operationeel optreden” voor de AMV, waarover we eerder berichten, is online op het Defensie INTRAnet.

Download via http://intranet.mindef.nl/cdc/
idgo/bedrijfsvoering/kennisbank/index.aspx de pdf, print uit of stuur hem naar je smartphone of tablet

Klinische richtlijnen AMV uitgekomen

C-IDGO heeft in opdracht van de DMG het zakboekje “Klinische richtlijnen voor Operationele optreden” voor de Algemeen Militair Verpleegkundige uitgebracht. Naar verwachting zal dit zakboekje eerst geïntroduceerd worden op het IDGO zelf en zal daarna verspreidt worden onder de AMV’n in de operationeel domein.

Het bestuur van de afdeling feliciteren de auteurs met deze “lang verwacht” publicatie.

Invulling geven aan je professionaliteit

Om goede zorg aan de zorgvrager te geven, is het nodig dat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten de ruimte en het vertrouwen krijgen om hun eigen verantwoordelijkheid te dragen. Om op basis van eigen kennis en ervaring met oplossingen te komen voor problemen in de zorg. Daarvoor is het nodig dat verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten laten zien dat zij dat vertrouwen ook waard zijn; dat zij laten zien dat zij professioneel zijn. V&VN heeft daarvoor de handreiking Individuele professionaliteit ontwikkeld.

Lees verder …