Krijg je nog een factuur van V&VN ?


Wanneer de juiste wijze van inschrijving is gehanteerd dan betekent dat geen facturen op het huisadres.

Op dit moment blijkt vanuit de praktijk dat;
– binnen het zittende bestand niet alle AMV’n in het collectief zijn opgenomen maar particulier zijn ingeschreven;
– sommige AMV’n niet (meer) in het kwaliteitsregister staan geregistreerd (er kunnen dan geen accreditatiepunten worden toegekend);
– het deskundigheidsgebied militaire zorg niet is geselecteerd.

Op het DGOTC portaal is een tegel V&VN Defensie (INTRAnet) opgenomen. Achter die tegel staat algemene informatie over de V&VN en een brief die beschrijft hoe op juiste wijze in het collectief ingeschreven moet worden.

Voor vragen over het collectief V&VN en het Kwaliteitsregister kunt u contact opnemen met MAJ A. Mulder Sr Stafverpleegkundige DGOTC / relatiebeheerder V&VN Defensie