V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging Site

Verslag ALV 2013-2014

Op 20 november jongstleden heeft het bestuur de jaarlijkse algemene ledenvergadering georganiseerd. Er is teruggekeken naar de afgelopen 2 jaren, er zijn nieuwe bestuursleden gekozen en de plannen voor het komend bestuursjaar zijn gepresenteerd....

Project expertisegebied Militaire zorg

De beroepsafdeling begint zeer binnenkort met het project expertisegebied militaire zorg. In het expertisegebied wordt omschreven de verbijzondering van de AMV, wat maakt dus een “AMV” een “AMV” en wat moet hij/zij kennen en...

Kwaliteitsregister wordt goed gebruikt

Uit een recent overzicht van het gebruik van het kwaliteitsregister V&V blijkt dat wij binnen Defensie het register goed gebruiken en zo bijdragen aan kwalitatieve zorg binnen onze dienst. Gemiddeld staan er deelnemers, 16...

Serious gaming

Serious gaming is een andere manier om je skills te trainen en wint ook langzaam terrein. Binnen Defensie zijn al meerdere voorbeelden hier van te vinden. Ook voor medisch personeel is dit beschikbaar. Zero...