Categorie: Bekwaamheden

66 verpleegkundige handelingen beter laten

Onderzoekers van Radboudumc IQ healthcare hebben een lijst met 66 verpleegkundige handelingen samengesteld waarvan aangetoond is dat deze niet werken of zelfs schade veroorzaken. Bij de start van het onderzoek, heeft V&VN bij de...

Handelingsschema DGOTC 3.0

Het boekwerk ‘handelingsschema’s DGOTC’ is onlangs vernieuwd. Dit boekwerk geeft een eenduidige beschrijving van de wijze waarop bepaalde handelingen uit het ABCDE protocol uitgevoerd moeten worden, zodat deze door alle niveaus (gewondenhelper (GWHLP), geneeskundig...

Serious gaming

Serious gaming is een andere manier om je skills te trainen en wint ook langzaam terrein. Binnen Defensie zijn al meerdere voorbeelden hier van te vinden. Ook voor medisch personeel is dit beschikbaar. Zero...

Uitslag lab workshop + Poll

In het totaal hebben 72 collega’s meegedaan aan de workshop laboratorium tijdens de Dag van de Verpleging Defensie 2013 op 16 mei jongsleden te Ermelo.

De uitslagen zijn hiervan bekend gemaakt en laten een bedroevend beeld zien, het gemiddelde rapportcijfer was een 3.2 met als hoogst behaald cijfer een 6.2. Je kunt hier de meest opvallende resultaten lezen.

Het bestuur zal deze resultaten meenemen in het overleg met de beleidsmakers en daarom willen wij graag ook jouw mening weten, vul de poll in en praat zo mee !!!

Traumanet AMC

Na aanleiding van een bezochte thema avond van Traumanet AMC over brandwonden hebben wij contact gehad met deze organisatie.

TraumaNet AMC is een netwerkorganisatie van betrokkenen bij acute zorg die samenwerking stimuleert en zorgt voor heldere afspraken. Hierdoor worden ongeval slachtoffers op een goede manier opgevangen, ook tijdens rampen en crises.

Zij hebben aangegeven dat wij, als militaire collega’s van harte welkom zijn op deze geaccrediteerde nascholingen. Zodra de volgende avond bekend is zullen wij deze via de website bekend stellen.

Jaarverslag IMG 2011

Op 16 mei jongsleden heeft de IMG zijn jaarverslag 2011 op het intranet gepubliceerd, hierin omschrijft de IMG een onderzoek naar aanleiding van een melding over de de bekwaamheid van de AMV in de role 2. Het gaat daarbij onder andere om: ervaren onbekwaamheid, trainingsproblemen, het niet beschikbaar zijn van juiste materialen en onvoldoende protocollering.

het bestuur van de afdeling erkent deze problemen en zal deze nogmaals bespreekbaar maken bij de DMG.

Lees hier de tekst van de desbetreffende paragraaf of download het gehele verslag