Wie zijn wij ?

V&VN is een beroepsvereniging met ruim 55.000 leden. De vereniging is zo ingericht dat er veel contact is met de leden: wat houdt de leden bezig en wat verwachten zij van hun vereniging? Maar ook dat V&VN snel en deskundig kan inspelen op ontwikkelingen in de zorg en in het vak.
V&VN is opgebouwd uit het verenigingsbestuur, de Ledenraad, de Raad van Advies, de afdelingen en platforms, de centrale commissies en het bureau.

V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging is een afdeling van V&VN.

Meerdere beroepsverenigingen, waaronder ook de Beroepsvereniging Nederlands Militair Verpleegkundigen en Verzorgenden (BNMVV), zijn op 1 augustus 2006 gefuseerd met de Algemene Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden (AVVV), tot een grote vereniging.

Wij zijn er voor al het personeel dat werkzaam is binnen het domein van de militaire verpleegkunde en verzorging bij defensie. Alle die functionarissen kunnen zich daarom bij V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging aansluiten.