V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging Site

(her)registratie BIG en KR

De afdeling heeft in samenwerking met afdeling P&O CLAS een document ontwikkeld waarin precies omschreven staat hoe je je moet (her)registeren in het kader van de wet BIG en binnen het kwaliteitsregister V&V.

Doorloop de stappen die omschreven staan en zodat je helemaal bij bent, lees de uitleg

Vooraankondiging Dag van de Verpleging 2014

Ook dit jaar zal er door de beroepsafdeling een symposium worden georganiseerd in het kader van de Dag van de Verpleging Defensie. Zet alvast in je agenda : 15 mei 2014 in de Generaal Spoor Kazerne te Ermelo.

Achter de schermen zijn de eerste voorbereidingen in gang gezet, zodra er meer bekend is wordt dit via de website bekend gesteld. Uiteraard zorgen wij voor accreditatie !!!

AMA Vereniging

De beroepsvereniging voor AMA’s (NVAMA) heeft 4 juli jongstleden een dag voor haar leden georganiseerd waar o.a. gesproken is over assertiviteit en netwerken. Ook heeft de vereniging een nieuwe website gelanceerd.

Wij wensen onze collega’s succes met het organiseren van meerdere activiteiten en hebben de reeds contact gelegd om van elkaar te kunnen leren

Kosten herregistratie Kwaliteitsregister V&V

Door de ledenraad van de V&VN is bepaald dat de kosten voor herregistratie in het kwaliteitsregister V&V 0 (nul) euro is met ingang van 1 januari 2013. De kosten zullen worden betaald uit de jaarlijkse contributie, welk voor de militair verpleegkundigen reeds is betaald door de DGO onder de collectieve overeenkomst.

Mocht je tussen 1 januari en heden je registratie hebben verlengd en betaald zal je binnenkort een e-mail ontvangen waarin je rekening gegevens worden gevraagd voor restitutie van het bedrag.

NMGT editie juli 2013 online

Het Nederlands Militair Geneeskundige Tijdschrift editie juli 2013 is online beschikbaar.

Met in deze editie o.a. een verslag van de Themaweek “Humanitaire operaties welke gehouden is in samenwerking met het 420 Hospitaal compagnie.

Download hier het NMGT 66-4 , veel leesplezier …

Geen punten toegekend

Tijdens het toekennen van de accreditatie punten voor de Dag van de Verpleging Defensie 2013 door het kwaliteit register is gebleken dat sommige collega’s hun register nog niet hebben overgezet naar het nieuwe PE-online systeem.

Controleer dus op de website van het kwaliteitregister of je toestemming hebt gegeven, nog niet gedaan ? dan kan je hier vinden hoe je dat moet doen.

Doen want anders kunnen er geen punten worden toegekend !