V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging Site

V&VN Lustrumcongres, komen jullie ook ?

Dompel je op 8 februari 2011 samen met je collega’s onder in een dag vol vakinhoud op het V&VN Lustrumcongres. Bekijk snel het programma met meer dan 50 sessies in het middagprogramma. Het congres is geaccrediteerd door de accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V en levert 5 professiegebonden punten op.

Jullie afdeling zal ook vertegenwoordigd zijn en tijdens de midagsessie een presentatie geven over “In the middle of nowhere; Care en Cure onder primitieve omstandigheden …”

Bezoek aan de DMG (2010)

Op 17 november heeft een afvaardiging van het bestuur een bezoek gebracht aan de Directeur Militaire Gezondheidzorg BGEN vd Meer.

Er zijn diverse onderwerpen de reveu gepasseerd, waaronder. o.a. de komende bezuinigingen en de gevolgen daarvan op het Militair Gezondheidzorgsysteem, de DMG/051, het kwaliteitsregister, het loopbaanbeleid en de poll over endotracheale intubering.

Lees het volledige verslag …

Deze maand zullen wij ook een bezoek brengen aan de Inspecteur Militaire Gezondheidzorg en Kolonel Bek welke bezig is met een beleidstuk over de toekomst van de geneeskundige dienst. Hierover zullen we uiteraard verslag doen op deze website.

DMG/051 is van kracht

Na een zeer langdurige procedure, welke enige jaren in beslag heeft genomen is er dan nu toch goed nieuws voor de kwaliteit van de AMV. De Directeur Militaire Gezondheidzorg B.Gen vd Meer heeft zeer recentelijk de beleidsaanwijzing DMG/051 uitgebracht “(her)registratie en deskundigeheidsonderhoud Algemeen Militair Verpleegkundige (AMV).

In de laatste 2 jaar is het bestuur van de afdeling , in samenwerking met de DMG, zeer nauw betrokken geweest met de totstandkoming van deze aanwijzing.

Hiermee is een belangrijke kwaliteitsslag gemaakt voor onze leden. Deze aanwijzing omschrijft immers de eisen waaraan we moeten gaan voldoen op kwaliteitsgebied en geven daarmee ook de gelegenheid tot het volgen van bij- en nascholing en verdere deskundigeheidsbevorderende activiteiten.

Op de volgende pagina wordt in het kort uitgelegd, aan de hand van quote’s vanuit de aanwijzing, wat het allemaal gaat inhouden.

Trainers opgeleid in het kwaliteitsregister

Om iedereen hulp aan te bieden bij het invullen en bijhouden van het kwaliteitsregister V&V heeft de afdeling i.s.m. de V&VN volgens ” Train de trainer” sessie bij elke OPCO en de CDC collega’s opgeleid in het begeleiden van nieuwe leden binnen het KR.

Er is dus nu bij elke plaatsing binnen de Defensie waar verpleegkundige werkzaam zijn mensen die je kunnen helpen.

Binnenkort zullen we een lijst publiceren waar en bij wie jij hulp kan vragen !! Wordt dus vervolgd …

Nieuwe overeenkomst tussen Defensie en V&VN

Tijdens de laatste Dag van de Verpleging in Amsterdam konden wij met trots melden dat er een collectieve overeenkomst gesloten was tussen de Defensie en de V&VN betreffende het lidmaatschap V&VN en de inschrijving in het Kwaliteitsregister V&V.

Zeer recent heeft het Ministerie van Defensie de vervolg overeenkomst getekend ingaand op 1 – 1 -2011 (aansluitend op de vorige overeenkomst), Lidmaatschap V&VN + Kwaliteitsregister V&V, voor 600 personen voor onbepaalde tijd!

Iedereen is dus nu welkom om zich in te schrijven !!!

Dispensatieregeling KR V&V verruimd

Voor die verpleegkundige binnen Defensie die niet in het bezit zijn van een diploma ” Algemeen Militair Verpleegkundige” maar wel voldoen aan de registratie eisen van het kwaliteitsregister V&V is er goed nieuws.

Ondanks is er besloten dat de inschrijving voor deze doelgroep is verruimd naar 1 september 2011, schrijf je dus NU in en wordt een collega waarbij kwaliteit voorop staat. !!!