Update m.b.t. de Algemeen Militair Verpleegkundige

Amsterdam, 16 mei 2019
“Dag van de Verpleging 2019″ met als thema : Socratisch redeneren” op het MEA.
Op de foto : Bert Hendriks

Tijdens de jaarlijkse Dag van de verpleging op donderdag 16 mei heeft kol bd Bert Hendriks, projectleider Personeel MGZ 2020, de stand van zaken toegelicht naar aanleiding van de consensusdag AMV die op 6 maart jl. is gehouden.

De volgende punten hebben de revue gepasseerd:

– Een verslag van de bijeenkomst, inclusief de presentaties van de OPCO’s en een aantal relevante P&O documenten van 6 maart 2019 is te vinden via intranet;

– De Nota ‘Governance in de zorg’ van 21 december 2018 geeft duidelijke rollen aan de Stafarts OPCO (regie personeelslogistiek) en Militair Geneeskundige Autoriteit (harmonisatie);

– Binnen de HDP wordt gewerkt aan het uitwerken van mandaten naar aanleiding van de Governance nota, het aanpassen van de toelagen structuur en alternatieve aanstellingsvormen;

– OPCO’s nemen initiatieven om de AMV uit te leggen hoe de toekomst m.b.t. loopbaanmogelijkheden eruit ziet. Zij doen dat middels roadshows (CLAS) en informatiebijeenkomsten (CLSK en CZSK). Dit alles gaat plaatsvinden voorafgaande aan het zomerverlof. Tevens wordt gestart met het houden van individuele loopbaangesprekken, zodat individuele wensen en organisatie behoeften beter op elkaar afgestemd kunnen worden;

– Er wordt hard gewerkt aan een informatieboekje voor de AMV, dat niet alleen voor wervingsdoeleinden is bedoeld, maar ook om AMV te informeren over mogelijkheden binnen de OPCO’s. Oogmerk is het boekje uiterlijk jan 2020 beschikbaar te hebben;

– Er komt een Wkkgz art.3 team met als hoofdtaak het versterken van de P-logistiek voor BIG geregistreerd militair personeel; door te inventariseren, adviseren, harmoniseren en te rapporteren aan de stafarts en aan de MGA. Dit team zal bestaan uit 4 personen en is naar verwachting in januari 2020 operationeel;

– Er wordt een voorstel geschreven voor een getrapte aanpak van premies en toelagen voor de AMV: geharmoniseerd ophogen van de bindingspremie en vervolgens een vaste en pensioengevende toelage als onderdeel van het AV-pakket.

Please follow and like us:

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *