Algemene Ledenvergadering 2017

Alle leden van de beroepsafdeling V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging wil ik hierbij nogmaals uitnodigen tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Deze vergadering wordt gehouden op Woensdag 10 mei 2017

Locatie: gebouw 13, lokaal 67 (grote filmzaal)
Korporaal van Oudheusdenkazerne
Noodweg 37, 1213 PW Hilversum
Tenue: cf. de laatste beveiligingsvoorschriften

Aanvang 15.00 uur

Agenda:
1. Welkom & opening
2. Berichten van verhindering en laatste mededelingen
3. Voorstellen van leden en ingekomen stukken
4. Financieel verslag
5. Jaarverslagen
6. Decharge
7. Bestuurssamenstelling en verkiezing bestuursleden
8. Activiteiten en plannen voor het komende verenigingsjaar
9. Rondvraag & Sluiting ALV

Tijdens deze middag worden jullie bijgepraat over de laatste zaken waar de beroepsafdeling mee bezig is en kunnen jullie meedenken en meebeslissen.

Hoop jullie allemaal daar te ontmoeten,

Met collegiale groet,

Rick Ravensburg
Voorzitter