Jaargesprek met de IMG

Polak

Op 26 februari jongstleden heeft een afvaardiging van het bestuur het jaargesprek gehad met de Inspecteur Militaire Gezondheidszorg Kolonel-arts Polak. In dit jaarlijkse gesprek bespreken wij de activiteiten van de beroepsgroep en nemen wij de zaken door die ons beroepsinhoudelijk bezig houden.

In een zeer constructief en open gesprek hebben wij in een kleine 2 uur de volgende agenda punten besproken:

1. Protocollen voor de AMV.
2. Kwaliteit van zorg door de AMV.
3. Herregistratie verpleegkundigen in het kader van de wet BIG.
4. Borging van verpleegkundige expertise binnen de staf DGO en OPCO’s
5. Overschot AMV als gevolg van de reorganisatie Geneeskundige dienst.

De IMG heeft toegegeven het niet duidelijk is welke protocollen onder welke omstandigheden van toepassing zijn, en zal dit gaan opnemen met de beleidsmakers.

De inspecteur onderschrijft de problematiek van herregistratie met name op het IDGO maar ook bij de parate eenheden waar de operationele druk te hoog is om een goede bij- en nascholing te volgen. Hij heeft aangegeven ook hiermee aan de slag te gaan.

De kolonel heeft ook ons meegeven om de visie welke wij vorig jaar hebben laten zien, verder uit te diepen, zeker in de vorm van een nog te ontwikkelen beroepsdeelprofiel en ook kritisch naar ons zelf te kijken.

Wij hebben ,als bestuur, dit gesprek als zeer waardevol ervaren en de besproken punten zullen dan ook als basis dienen voor de het gesprek wat wij binnenkort hebben met Bgen de Graaf (DGO io)

Rick Ravensburg
Voorzitter