Toekomst Geneeskundige dienst ?

Geachte collega’s

Op 7 december heb ik in Den Haag een interessant gesprek gehad met de kolonel Bek, werkzaam bij de DMG. Onderwerp van gesprek was de positie van de AMV, mede gezien de ophanden zijnde bezuinigingen. Uiteraard ontkomt ook de geneeskundige dienst niet aan de bezuinigingsoperatie. Wat daarvan de gevolgen zullen zijn is nog verre van duidelijk. Wat mij tijdens het gesprek echter wel duidelijk is geworden is het belang dat de organisatie hecht aan de positie van de AMV. Ik durf te stellen dat er voor ons allen interessante tijden zullen aanbreken, maar dat de waarde die de AMV heeft voor de geneeskundige organisatie, niet ter discussie staat. In de loop van volgend jaar zullen er meer details bekend worden en jullie kunnen er van op aan dat wij als bestuur van jullie beroepsvereniging de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten zullen houden. Mede daarom brengt een delegatie van het bestuur op 14 december een bezoek aan de Inspecteur Militaire Gezondheidszorg, de commandeur-arts Hopperus-Buma. Ook over dit bezoek zullen we jullie informeren.

Rob Hoogervorst

voorzitter V&VN MV&Vv