Verslag Dag van de Verpleging 2012


Het was weer tijd voor de jaarlijkse bijeenkomst van voornamelijk verpleegkundigen en artsen. Er werd weer stilgestaan bij de dag van de verpleging. Collegae van heinde en ver kwamen naar de LKOL Tonnetkazerne in ’t Harde. Ruim voor de officiële opening van deze dag schuifelden de collegae al rond. Een van de kenmerken van een militair? Beter 2 ½ uur te vroeg dan 1 minuut te laat. Nadat de taken waren verdeeld konden de leden zich aanmelden en konden ze een keuze maken uit de workshops die ’s middags zouden gaan plaats vinden. De keuze bestond uit: Ambulancezorg, Wetenschap in de zorg, Discussieforum met stafartsen OPCO’s, Discussieforum DGO (EGB & TGB) en een Discussieforum met bestuur V&VN MV&V. Nadat de koffie was genuttigd werd de dag geopend in de grote filmzaal door waarnemend VZ Rob Hoogervorst.

Na het welkomstwoord werd er afgetrapt door KOL Bek die de inleiding van reorganisatie introduceerde, daarna volgde er lezingen van KTZAR Bos, LKOL Vos en KOL arts Dijkgraaf. Via deze wijze maakten de verpleegkundigen van de verschillende krijgsmachtdelen kennis hoe de zorg het komend jaar bij de andere (?) krijgsmachtdelen wordt ingericht. Dit was voor sommigen verhelderend bij anderen riep het juist vragen op. Na een korte pauze waren de KOL arts van den Ham en KOL arts de Graaf aan de beurt om de EGB en TGB onder het voetlicht te brengen en deze reorganisatie werd dmv een wrap up afgerond door KOL Bek. Het ochtend programma werd afgesloten door Rob Hoogervorst, ook dit leverde onder de deelnemers discussiepunten op die later in de workshop wederom besproken konden worden.


Na het ochtendprogramma werd er gebruik gemaakt van de lunch en konden de deelnemers hun vragen deponeren die bestemd waren voor de workshops van DGO (EGB en TGB) en voor de stafartsen van de OPCO’s.
De workshops waren goed bezet en leverde levendige discussies op. Omdat het onmogelijk was om op alle zaken in te gaan werden de vragen ingenomen en werd er afgesproken om het grote aantal vragen via de V&VN MV&V aan te bieden aan de verantwoordelijken OPCO’s en vertegenwoordigers van DGO. De vragen en antwoorden zullen te zijner tijd via de website worden gepubliceerd (actie bestuur V&VN MV&V) Want voor sommige collegae heeft vandaag misschien wel meer vragen dan antwoorden opgeleverd. De dag werd afgesloten door Pascal Tenfelde die op een humorvolle eigenwijze een glimlach op het gezicht probeerde te bewerkstelligen waar hij wat mij betreft in was geslaagd, want het getuigd van de competentie Lef en dat hebben we nodig in de deze tijd.

Tot volgend jaar 9 mei 2013 (10e dag van de verpleging)
Uw dagvoorzitter LTZA Arjen van Gool