V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging Site

Uit de bestuurskamer

Op donderdag 30 september en vrijdag 01 oktober heb ik samen met de bestuursleden Arjan Kieboom en Marcel van Diessen deelgenomen aan de verenigingsconferentie van V&VN. Dit keer was hotel Dennenhoeve in Nunspeet de locatie waar een en ander plaats vond. Hoewel het hotel een wat gemoedelijke “Anton Pieck”uitstraling had, hadden de onderwerpen waarover gesproken werd dat zeker niet. De titel van de verenigingsconferentie was dit jaar: “het heft in eigen handen nemen”. De rol van V&VN als overkoepelende organisatie wordt steeds belangrijker en daarmee klinkt de stem van de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep ook steeds luider. Lees verder …

Protocollen voor de AMV; graag jullie mening

De eerste poll over endotracheaal intuberen door de AMV heeft maar liefs 31 reactie gegeven, wij zullen dit als bestuur meenemen in onze gesprekken met zowel de DMG als de IMG en uiteraard de resultaten weergeven in onze reactie richt het NMGT.

Deze poll gaat over protocollen voor de AMV. Er is uiteraard de LPA, clinical guidelines en eerstelijnsprotcollen binnen de Marine, wordt het eens geen hoogtijd om na te gaan denken over protocollen die specifiek zijn voor de AMV, geef je mening en laat je horen …

Voor jullie gezien

Regelmatig zoeken wij het internet af naar interessante artikelen en items die ons als militair verpleegkundigen aanspreken of waar wij in actie te zien zijn. We verzamelen deze artikelen en zetten deze op een aparte pagina.

Deze keer een documentaire van NOVA over de opbouw van een veldhospitaal, Onze afdeling in de media & Kamervragen over de jaarrapport van de IMG waarin de afdeling genoemd wordt.

Standaard voor inbrengen maagsonde

Een maagsonde inbrengen is voor veel verpleegkundigen een regelmatig voorkomende, risicovolle handeling. Bij een foutplaatsing van de sonde kan een levensbedreigende situatie ontstaan. Totdat een landelijke richtlijn er is, raadt V&VN aan om de standaard van Nederlands Voedingsteam Overleg (NVO) te volgen.

Op dit moment ontwikkelt het Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging (LEVV) landelijke, evidende based richtlijn voor het inbrengen van een maagsonde.

Workshops tijdens ambulancevakbeurs

Op 28 oktober organiseren V&VN Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland in de Americahal in Apeldoorn tijdens de ambulancevakbeurs een elftal interessante workshops. Het programma is interessant voor ambulanceverpleegkundigen, -chauffeurs en centralisten maar ook voor bijvoorbeeld Medisch Managers Ambulancezorg, SEH-verpleegkundigen en verpleegkundigen werkzaam bij Defensie.

De nieuwste ontwikkelingen in de ambulancezorg worden door deskundigen toegelicht en uitgediept. Onderwerpen, dicht bij de inhoud, zoals auscultatie en wervelimmobilisatie staan op het programma. Evenals thema’s die meer zijn gericht op ontwikkelingen in de sector. De workshops zijn geaccrediteerd door het kwaliteitsregister V&V. Het kost niets, dus kies een workshop en schrijf je in

Onderwijs commissie

Met het openen van een eigen deskundigheidsgebied in het kwaliteitsregister V&V hebben wij ook mensen nodig die ons adviseren welke bij- en nascholing van o.a. civiele aanbieders voor ons van toepassing zijn, daarom is er een onderwijscommissie ingesteld die deze scholing voor ons beoordeeld.

Onder leiding van ,oud bestuurslid, Hans van der Ven komt deze commisie regelmatig bij elkaar zodat het aanbod waar wij onze geaccrediteerde punten bij elkaar kunnen halen steeds uitgebreider wordt. Op de volgende pagina wordt alles uit de doeken gedaan