V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging Site

Veel gestelde vragen: Deskundigheidsgebied Militaire Zorg in het KR V&V

Hoe gaat registratie in het Kwaliteitsregister in zijn werk?, Waarom is het belangrijk dat ik mij aanmeld per post of via mijn Defensie-account?, Ik ben al lid van de V&VN, hoe verloopt mijn aanmelding voor het Kwaliteitsregister? en Waarom moet ik apart E 10,00 betalen voor het lidmaatschap van de V&VN afdeling Militair Verpleegkundigen en Verzorgenden (MV&V) terwijl de rest door Defensie wordt vergoed?

Deze en andere vragen worden beantwoord op een apart pagina. Aan de hand van jullie vragen zal deze worden uitgebreid. Heb je een vraag, mail deze dan aan ons !, naar veelgestelde vragen …

Beroepsprofilering

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) maakt in 2010 een start met de actualisering van de beroepsprofilering. Beroepsprofilering is noodzakelijk door de grote veranderingen binnen de gezondheidszorg en de beroepspraktijk van verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden in de afgelopen jaren.

Ook binnen defensie zijn er bewegingen, denk aan de AMV deelprofielen en de toekomsvisie op de geneeskundige zorg. Het bestuur volgt deze ontwikkelingen op de voet, lees verder …

Morele professionaliteit van de AMV in hedendaagse operaties

Cadet-vaandrig C.M.C. Meerbach heeft voor haar bachelorscriptie aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Koninklijke Militaire Academie de morele professionaliteit van Algemeen Militair Verpleegkundigen in hedendaagse operaties onderzocht.
Deze bachelorscriptie omvat een beschrijvend onderzoek naar de morele professionaliteit van Algemeen Militair Verpleegkundigen (AMV) die recent op uitzending zijn geweest. Morele professionaliteit is een belangrijke voorwaarde die bijdraagt aan het voorkomen van excessen tijdens uitzending en aan de psychologische verwerking van excessen na afloop van een uitzending. Het doel van het onderzoek is een indicatie te geven van de morele professionaliteit van AMV’ers door met behulp van diepte-interviews casuïstiek over morele vragen en dilemma’s tijdens recente uitzendingen te verzamelen