V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging Site

Ledenraad V&VN

Leden oefenen binnen de V&VN invloed uit via de Ledenraad. Ook houden zij via de Ledenraad in de gaten of hun vereniging goed wordt bestuurd. Om de rol, taken en bevoegdheden van de Ledenraad toe te lichten, kijken we ook kort naar welke bestuurlijke activiteiten plaatsvinden binnen de gehele vereniging. Lees hier meer over op de website van de V&VN

Oud-bestuurslid en collega Hans van der Ven is de vertegenwoordiger namens onze afdeling, lees hier zijn verslag van de laatste vergadering.

Aanmelden Kwaliteitsregister V&V

Sinds 4 november 2010 is inschrijving in het kwaliteitregister V&V verplicht gesteld door de Directeur Militaire Gezondheidzorg (DMG/051).

Op dit proces makkelijk te laten verlopen hebben wij de aanmeldingsprocedure via de website eenvoudiger gemaakt.

In tegenstelling tot eerdere berichten dienen AMV die al lid zijn van de afdeling zich zelf actief inschrijven in het register, dit gebeurd (dus) niet automatisch.

Ga snel naar de aanmeldpagina en laat zien dat je professioneel met je vak bezig bent !

Toekomst Geneeskundige dienst ?

Op 7 december jongsleden heeft onze voorzitter Majoor Rob Hoogervorst een gesprek gehad met Kolonel Bek (werkzaam bij de DMG) over de positie van de AMV bij de aankomende bezuinigingsronde.

Lees het verslag en geef je commentaar erop

V&VN Lustrumcongres, komen jullie ook ?

Dompel je op 8 februari 2011 samen met je collega’s onder in een dag vol vakinhoud op het V&VN Lustrumcongres. Bekijk snel het programma met meer dan 50 sessies in het middagprogramma. Het congres is geaccrediteerd door de accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V en levert 5 professiegebonden punten op.

Jullie afdeling zal ook vertegenwoordigd zijn en tijdens de midagsessie een presentatie geven over “In the middle of nowhere; Care en Cure onder primitieve omstandigheden …”

Bezoek aan de DMG (2010)

Op 17 november heeft een afvaardiging van het bestuur een bezoek gebracht aan de Directeur Militaire Gezondheidzorg BGEN vd Meer.

Er zijn diverse onderwerpen de reveu gepasseerd, waaronder. o.a. de komende bezuinigingen en de gevolgen daarvan op het Militair Gezondheidzorgsysteem, de DMG/051, het kwaliteitsregister, het loopbaanbeleid en de poll over endotracheale intubering.

Lees het volledige verslag …

Deze maand zullen wij ook een bezoek brengen aan de Inspecteur Militaire Gezondheidzorg en Kolonel Bek welke bezig is met een beleidstuk over de toekomst van de geneeskundige dienst. Hierover zullen we uiteraard verslag doen op deze website.

DMG/051 is van kracht

Na een zeer langdurige procedure, welke enige jaren in beslag heeft genomen is er dan nu toch goed nieuws voor de kwaliteit van de AMV. De Directeur Militaire Gezondheidzorg B.Gen vd Meer heeft zeer recentelijk de beleidsaanwijzing DMG/051 uitgebracht “(her)registratie en deskundigeheidsonderhoud Algemeen Militair Verpleegkundige (AMV).

In de laatste 2 jaar is het bestuur van de afdeling , in samenwerking met de DMG, zeer nauw betrokken geweest met de totstandkoming van deze aanwijzing.

Hiermee is een belangrijke kwaliteitsslag gemaakt voor onze leden. Deze aanwijzing omschrijft immers de eisen waaraan we moeten gaan voldoen op kwaliteitsgebied en geven daarmee ook de gelegenheid tot het volgen van bij- en nascholing en verdere deskundigeheidsbevorderende activiteiten.

Op de volgende pagina wordt in het kort uitgelegd, aan de hand van quote’s vanuit de aanwijzing, wat het allemaal gaat inhouden.